Camialestrinxeres.

21.mai.2016

Aramunt

millaverticald’Areu.

11.jun.2016

Àreu

LaRibalera.

19.jun.2016

Tírvia

UTVallsd’Àneu.

2 i 3.jul.2016

Esterri d'Àneu

Vertical Cabanera.

10.jul.2016

Capdella

Reglament

1. FILOSOFIA

L’objectiu d’aquesta lliga és basa en dos trets diferencials però amb l’objectiu comú de gaudir de la muntanya tot donant a conèixer les comarques del Pallars.

Per una part; oferir als amants dels camins i de la muntanya la possibilitat de realitzar un recorregut assequible en quant a dificultat i longitud; prèviament senyalitzat, amb els avituallaments necessaris i amb una cobertura sanitària (FEEC). És per això que els talls horaris de l’organització hauran de ser assequibles per poder realitzar tot el recorregut caminant, en almenys una de les modalitats de la cursa.

D’altra banda; donar la possibilitat pels que vulguin gaudir de la competició, creant una classificació per punts de les corresponents categories.

La puntuació que s’obtindrà per guanyar la lliga serà la suma màxima de punts, de 4 de les curses que s’hagin realitzat.

El preu d’inscripció a cada cursa que forma la lliga serà econòmic en relació al que s’ofereix; tipus de cursa, avituallaments, àpat de cloenda, obsequis i trofeus.

El sol fet de participar a qualsevol de les curses que formen part del Correpallars 2016 ja dona dret a puntuar, figurar a les classificacions i optar als premis de la Lliga.

Per la classificació del Correpallars 2016, s’agafarà la suma de les 4 millors puntuacions de totes les curses que hagueu completat, independentment del nombre que n’hagueu disputat.

Per optar al premi finisher d’aquest any s’ha de finalitzar 4 de les 5 curses que conformen el Correpallars 2016.

Preu d’inscripció per a participar al Correpallars, serà gratuït i obligarà: Finalitzar 4 de les 5 curses en qualsevol de les modalitats que formin part del CorrePallars.

 

2. DEFINICIÓ

En aquesta lliga hi tenen cabuda recorreguts de diferents longituds i desnivells, amb unes característiques pròpies i una reglamentació sobre el tipus de camins a emprar, la senyalització, els avituallaments, les classificacions, etc.

Les curses de muntanya no podran sobrepassar pendents del 40º o dificultats tècniques de II grau i compren única i exclusivament el desplaçament a peu sense cap ajut d’estris semblant als grampons.

Segons els criteris posteriors aquestes curses es poden classificar en:

 • 2.1 Curses de baixa muntanya: aquelles que sobrepassin en algun punt del recorregut els 300 metres d’altitud i no sobrepassin els 1000 metres d’altitud a la seva cota màxima.
 • 2.2 Curses de mitja muntanya: aquelles que sobrepassin els 1000 metres d’altitud a la seva cota màxima.
 • 2.3 Curses d’alta muntanya: aquelles que sobrepassin els 2000 metres d’altitud a la seva cota màxima.
 • 2.4 curses Skyrunnig: aquelles que venen definides per la federació internacional de Curses de Muntanya (ISF).

 

3. RECORREGUTS

 • 3.1 Els recorreguts estaran degudament senyalitzats en la seva totalitat, a ser possible amb material degradable, com cintes, fletxes, banderoles o qualsevol altra marca que un cop acabada la cursa serà fàcilment recuperat pels organitzadors; es procurarà que els colors d’aquestes marques no es confonguin amb l’entorn. En especial es tindrà cura del marcatge de les cruïlles i altres llocs conflictius, sempre que sigui necessari l’organització ubicarà físicament alguna persona en aquests llocs, sigui quina sigui la seva naturalesa.
 • 3.2 Per formar part de la lliga de curses del Pallars, s’ha de complir:
  • 3.2.1 La distància del recorregut, sigui igual o superior a 12 kilòmetres o 800 metres de desnivell.
  • 3.2.2 Que els trams pavimentats (asfalt, ciment, etc.), no superin el 15% del total del recorregut.
  • 3.2.3. Durant el recorregut es situaran controls d’avituallament, en una distància no superior a 5 km o 500 metres de desnivell entre ells. Aquest avituallaments disposaran de sòlid i líquid.
  • 3.2.4 Al llarg del recorregut, l’organització de la prova, ha de preveure tantes persones com facin falta per garantir el bon funcionament de la prova, pel bon compliment del reglament i per orientar als corredors i caminadors en els punts conflictius.
  • 3.2.5 L’organització de les proves ha de facilitar el servei de rescat en cas d’accident, per això haurà de comptar amb mitjans de comunicació entre els diversos controls.

 

4. CALENDARI

 • 4.1 El calendari de la lliga compren 5 mesos, des de l’ 1 de Maig fins al 30 de Setembre.
 • 4.2 Entre prova i prova hauran de transcorre 6 dies com a mínim.

 

5. REGLAMET DE CARRERES

 • 5.1 El calendari de la lliga es basen en les proves que realitzen les entitats o organitzadors de les curses que estan ubicades en el Pallars Jussà i Pallars Sobirà. La comissió de la lliga Pallaresa és l’òrgan tècnic encarregat d’organitzar la lliga i d’homologar les curses que en vulguin formar part.
 • 5.2 La comissió estarà formada per qualsevol membre que pertanyi a alguna cursa del CorrePallars que es vulgui involucrar en el funcionament de la Lliga. Així mateix serà revalidada any per any.
 • 5.3 L’entitat oficial amb NIF i adscrita al consell català de l’esport, que representa a la comissió és el Club d’esquí de la Pobla de Segur.
 • 5.4 La lliga Pallaresa de curses de muntanya es regeix pel següent reglament.
 • 5.5 La lliga Pallaresa de curses de muntanya, en l’àmbit de la competició, es basa en els resultats individuals obtinguts en les proves que composen el calendari de la lliga Pallaresa de curses de muntanya. La lliga premia els bons resultats i la regularitat dels participants a les curses que formen el calendari, puntuant per l’edició del 2016 les 4 millors marques obtingudes d’entre el total de les proves, essent necessari haver-ne realitzat un mínim de 4.
 • 5.6 El nombre màxim de curses que configuren el campionat no podrà superar el total de 6, intentant la peritat de tres curses de cada comarca que el componen.
 • 5.7 Per participar a la lliga Pallaresa de curses de muntanya cal estar en possessió de la llicència anual vigent apta per a la competició expedida per la FEEC, la FEDME o altres federacions estengueres adherides a la UIAA o a la ISF. També podran prendre part a les curses els posseïdors de la tarja temporal de la FEEC (llicència diària que es podran treure en inscriure’s a les respectives curses) i els esportistes federats a les federacions esportives que tinguin reciprocitat amb la FEEC (Triatló i Orientació) i les seves llicències siguin apta per a la competició.

 

6. REGLAMENT ESPECÍFIC PER A CURSES VERTICALS

 • 6.1 Tindran consideració de curses verticals els recorreguts en els quals només comptabilitzarà el temps emprat en la pujada.
 • 6.2 El recorregut constarà d’un mínim de 800 metres de desnivell positiu.
 • 6.3 Tot recorregut vertical haurà de tenir com a mínim un control d’avituallament entremig, a partir dels 500 metres de desnivell positiu.

 

7. CATEGORIES

 • 7.1 Per la lliga Pallaresa de curses de muntanya , s’estableixen les següents categories:
  • 7.1.1 Màster masculí i femení: nascuts a partir de 1965 o abans
  • 7.1.2 Veterà masculí i femení: nascuts d’entre el 1966 i el 1975
  • 7.1.3 Sènior masculí i femení: nascuts d’entre el 1976 i el 1992
  • 7.1.4 Sub-23 masculí i femení: nascuts d’entre el 1993 i el 1995
  • 7.1.5 Júnior masculí i femení: nascuts d’entre el 1996 i el 1998
 • 7.2 La puntuació de la lliga Pallaresa de curses de muntanya, es basarà en una taula, annex 1.
 • 7.3 Guanyarà la lliga el/la participant que acumuli major nombre de punts.
 • 7.4 Trofeu a l’entitat millor classificada.
  • 7.4.1 Obtindrà aquest trofeu l’entitat que sumi més punts un cop efectuades totes les proves de la lliga Pallaresa de curses de muntanya.
  • 7.4.2 Per establir aquesta classificació es sumen els punts obtinguts a la classificació general de les proves per tots els participants tant en la modalitat de competició com en la de caminades, que s’inscriguin en nom de cada entitat i en possessió de la llicència anual vigent o temporal de la FEEC.
  • 7.4.3 Els punts de cada participant s’imputaran a l’entitat que figuri en realitzar la seva inscripció acreditant que en forma part.
 • 7.5 Premis a les curses.
  Els premis que es donen a les curses cor a criteri dels propis organitzadors.
 • 7.6 Premis de la lliga Pallaresa de curses de muntanya.
  Els/les guanyadors de la lliga Pallaresa de curses de muntanya, seran obsequiats amb un trofeu commemoratiu i representatiu de la lliga, al igual que al participant més petit, al més gran i a l’entitat amb més participants i la millor classificada.

 

8. SELECCIÓ DE LES PROVES

 • 8.1 Abans de cada edició de la lliga Pallaresa de curses de muntanya, la comissió seleccionarà les proves que formaran part del calendari; tenint en comte el funcionament d’aquestes proves durant edicions anteriors, les eventuals reclamacions i els suggeriments que els participants hagin fet.
 • 8.2 La comissió de la lliga Pallaresa podrà refusar aquelles proves que no s’ajustin al present reglament o que l’organització de les quals no aporti les garanties suficients per a la seva correcta realització.
 • 8.3 Prèviament a formar part de la lliga Pallaresa de curses de muntanya; les curses sol·licitants a formar-ne part, hauran de passar una cursa d’homologació. Un cop homologades, passaran a formar part del calendari de l’any següent.
 • 8.4 Per formar part del calendari de la lliga Pallaresa de curses de muntanya, cada entitat haurà de lliurar a la comissió, en el termini que aquest estableixi, una sol·licitud escrita acompanyada d’una carta informativa de la zona on realitzarà el recorregut, per a poder realitzar un dossier anual dels diferents recorreguts i competicions.
  A la sol·licitud haurà de constar: data prevista de la realització del esdeveniment, zona, itinerari, longitud, desnivells acumulats, cota màxima per on passarà l’itinerari, horaris, el nom del director/a de l’esdeveniment i telèfon de contacte, així com el reglament de la cursa i el compromís d’acceptar aquest reglament.
 • 8.5 Com a mínim 30 dies abans de la primera cursa la comissió de la lliga Pallaresa farà públic el reglament i el calendari de la lliga Pallaresa de curses de muntanya.

 

9. OBLIGACIONS DE LES CURSES QUE COMPONEN LA LLIGA

 • 9.1 Amb un màxim de 4 dies a la realització de cadascuna de les curses, l’organització facilitarà les classificacions tant dels caminadors com la dels corredors, amb les posicions i temps corresponents. Passat 15 dies naturals sense reclamacions per part dels corredors, ni rectificacions per part de l’organització de la cursa, es considerarà la classificació com definitiva.
 • 9.2 Desprès de la darrera cursa del calendari, en el termini de 15 dies naturals es publicaran les classificacions provisionals i en el termini de 30 dies naturals, les definitives.
 • 9.3 Totes les qüestions no previstes en el present reglament seran resoltes per la comissió de la lliga Pallaresa. Tots els membres d’aquesta comissió estaran qualificats per resoldre els casos no previstos o de força major.

 

10. RESPONSABILITATS

 • 10.1 El sol fet d’organitzar o de participar en una cursa inclosa en el calendari anual de la lliga Pallaresa, representa l’acceptació del present reglament i així es farà constar en el reglament de cada prova.
 • 10.2 La comissió de la lliga no es fa responsable dels danys de qualsevol mena derivats o ocasionats per negligència o mala fe, i altres casos contemplats a les exclusions de la pòlissa de responsabilitat civil contractada per la comissió de la lliga. Els organitzadors per a la seva informació i coneixement podran comptar amb un exemplar íntegre de la pòlissa contractada i vigent en cada edició.
 • 10.3 És responsabilitat dels participants portar l’equip i material adequat per cada una de les curses. També és responsabilitat de cada participant haver obtingut els coneixements teòrics i pràctics necessaris per poder realitzar el recorregut de les curses, així com del seu propi estat físic.
 • 10.4 Les entitats organitzadores hauran d’estar en possessió de totes aquelles assegurances que per a cada moment la normativa exigeixi a les entitats esportives, als organitzadors de les proves esportives i d’activitats fisico-esportives al medi natural.

 

11. OBLIGACIONS DELS ORGANITZADORS DE LES CURSES

 • 11.1 Les entitats organitzadores de les proves de la lliga Pallaresa de curses de muntanya, hauran d’aplicar necessàriament les normes establertes al present reglament.
 • 11.2 Cada una de les proves que conformen el calendari es regirà per un reglament propi que haurà d’estar homologat pel comitè de la lliga i així es farà constar a l’esmentat reglament; aquests reglaments hauran de ser coherents i no podran contradir el present Reglament. En cas de conflicte prevaldrà el present Reglament.
 • 11.3 En cas d’anul·lació o modificació de dates, zona i/o recorregut d’una prova, l’organització n’informarà; preferentment per correu electrònic o similar, a la comissió de la lliga i a les altres organitzacions de les curses del calendari d’aquella temporada, com a molt tard 15 dies abans de la data prevista de la prova.
 • 11.4 En cas de suspendre la cursa els punts que haurien d’haver computat per la lliga no sumaran al campionat.
 • 11.5 L’organització facilitarà tants controls d’avituallament com facin falta, tenint en comte una distància màxima entre ells de 5 Km o 500 metres de desnivell, prevalent la condició que s’acompleixi abans. Aquests controls estaran proveïts de sòlid i líquid.
 • 11.6 Per tal de garantir la màxima seguretat als participants l’organització de cada cursa preveurà els equips escombra, necessaris per a recórrer la totalitat de l’itinerari de la cursa i en el seu mateix sentit.
 • 11.7 En la realització de la cursa ha d’estar garantida la comunicació entre els controls, equip escombra, i controls de sortida i arribada, mitjançant aparells emissors-receptors.
 • 11.8 Finalitzada l’activitat no ha de quedar cap element residual de qualsevol tipus relacionat amb la cursa.
 • 11.9 Entre les 24 hores i fins a mitja hora abans de la celebració de la cursa, l’organització realitzarà un brífing per explicar les incidències i dificultats del recorregut, així com la ubicació dels controls, condicions de la muntanya, previsions climatològiques i especificats del reglament particular de la cursa.
 • 11.10 Els participants estan obligats a portar el dorsal facilitat per l’organització i en un lloc visible en la part davantera.
 • 11.11 L’organització de cadascuna de les proves lliurarà a la comissió de la lliga una còpia escrita dels resultats provisionals de la cursa un cop tancat el control d’arribada. Durant el mateix dia de la cursa i, com a màxim 24 hores després de la finalització, s’hauran de lliurar els resultats definitius en el format que determina la comissió del a lliga.
 • 11.12 En cas d’error en els resultats, l’organització de la cursa ho haurà de comunicar a la comissió de la lliga en un termini màxim de 15 dies naturals desprès de la celebració de la prova, passats els quals els resultats passaran a ser definitius.
 • 11.13 Les entitats organitzadores de les curses han d’acceptar la presència a la cursa d’aquell material publicitari que determini la comissió de la lliga.
 • 11.14 El lloc d’inici de la cursa haurà de ser suficientment ample com per garantir una sortida sense incidents ni accidents.
 • 11.15 El lloc d’arribada ha d’estar suficientment senyalitzada per evitar confusions als corredors i lliure de qualsevol obstacle que pugui ocasionar incidents.
 • 11.16 Passats 60 dies com a màxim desprès de la prova, l’organització farà arribar a la comissió de la lliga:
  • 11.16.1 Una memòria de la prova on consti incidències, dades de participació, recorregut, reculls de premsa i material gràfic (si se’n disposa).
  • 11.16.2 Les classificacions definitives.
  • 11.16.3 Dos exemplars de cadascun dels materials utilitzats per a la promoció de la cursa (tríptics, cartells).
 • 11.17 La comissió de la lliga, facilitarà als organitzadors de cada cursa, una pancarta que haurà d’estar situada en lloc preferent i ben visible.

 

12. CRITERIS DE PARTICIPACIÓ A LA LLIGA

 • 12.1 només podran participar i puntuar a la lliga Pallaresa de curses de muntanya, els participants que acompleixin els següents punts.
  • 12.1.1 Ser titulars de la llicència de la FEEC o altres federacions estrangeres adherides a la UIIA o a al FSA. També podran prendre part de la lliga aquells corredors en possessió de la llicència temporal de la FEEC i els titulars de les llicències de les federacions esportives que tinguin reciprocitat am la FEEC (Triatló i Orientació).
  • 12.1.2 Tenir l’edat mínima de 14 anys complerta. Els menors de 18 anys hauran d’aportar a l’organització de la cursa una autorització dels pares o tutors a l’hora de fer la inscripció.

 

13. OBLIGACIONS DELS PARTICIPANTS

 • 13.1 Tots els participants tenen l’obligació de seguir les indicacions donades per qualsevol membre de l’organització. En cas de desobeir directrius de seguretat indicades per l’organització, el participant serà desqualificat de la prova.
 • 13.2 Tots els participants tenen l’obligació d’assistir i de comunicar al control més proper qualsevol accident que hagin observat. En cas de no fer-ho seran desqualificats.
 • 13.3 Els corredors que decideixin retirar-se d’una prova hauran de comunicar-ho a l’organització a traves del control més proper al lloc de la retirada i passar per meta.
 • 13.4 Tots els participants hauran de dur el calçat adequant per realitzar el recorregut.
 • 13.5 El participant és el responsable de validar els temps de pas i de meta fent visible el seu dorsal o fent ús del sistema de cronometratge que l’organització estableixi.

 

14. INFRACCIONS

Existiran tres tipus d’infraccions, lleus, greus i molt greus. Les infraccions lleus i greus es penalitzaran en temps des de 3 minuts fins a la desqualificació. Les molt greus, significaran la desqualificació immediata del participant.

 • 14.1 Sancions lleus i greus:
  • 14.1.1 Tallar o escurçar el recorregut sortint de l’itinerari indicat.
  • 14.1.2 No portar el calçat adequat per una recorregut de muntanya o el material obligatori marcat pel l’organització.
  • 14.1.3 Llançar deixalles, fora dels llocs designats desprès de cada avituallament o en qualsevol punt de la cursa.
  • 14.1.4 No portar el dorsal en lloc visible.
  • 14.1.5 Anticipar-se al senyal de sortida.
 • 14.2 Sancions molt greus.
  • 14.2.1 Fer servir qualsevol mitjà de transport o locomoció durant tot o part del recorregut.
  • 14.2.2 No guardar respecte absolut a les més essencials normes esportives de companyonia i de respecte a la natura.
  • 14.2.3 Qualsevol desconsideració amb els membres de l’organització o participants de la cursa.
  • 14.2.4 Serà motiu de desqualificació, finalitzar la prova més tard de l’hora de tancament del control d’arribada, fixada per l’organització.
  • 14.2.5 Serà motiu de desqualificació, passar pels controls de pas més tard per l’hora de tancament del mateix.

 

15. RECLAMACIONS

 • 15.1 La comissió de la lliga a traves dels organitzadors posarà a disposició dels participants el llibre de reclamacions i suggeriments de la lliga Pallaresa de curses de muntanya.
 • 15.2 Per reclamacions posteriors al dia de la cursa, els participants tindran dret a reclamar, per escrit i dins dels 15 dies naturals següents a la celebració de cada prova. Així es farà constar als reglaments de cadascuna de les proves.
 • 15.3 Qualsevol tipus de reclamació anirà acompanyada d’un pagament de 30 euros, a retornar en cas que la reclamació prosperi. En cas de no prosperar la reclamació la comissió de la lliga no efectuarà la devolució.

Organitzadors

 • Club d'Esquí Pobla de Segur
 • marca_cepj

Entitats

 • ara_lleida_diputacio_lleida-peq
 • Consell Comarcal del Pallars Jussà
 • Consell Comarcal del Pallars Sobirà

Patrocinadors

 • Tuga Active Wear
 • logo-alegret

© CEPS, 2018 - Web dissenyada per Jambuling - Gestionat amb WordPress